Rachunek firmowy czy osobisty? Porównanie

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie ma obowiązku posiadania konta firmowego – płatności firmowych może dokonywać także z konta prywatnego. Mimo to sporo przedsiębiorców decyduje się na założenie rachunku firmowego. Czy warto prowadzić oddzielne konto firmowe i osobiste, czy wystarczy jeden rachunek? Porównajmy.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie firmy, zastanawiają się, czy muszą zakładać nowy rachunek bankowy. Posiadanie rachunku firmowego nie zawsze jest konieczne przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Część przedsiębiorców ma dylemat, w jaki sposób postąpić, czy w dalszym ciągu realizować wszystkie płatności z rachunku osobistego, czy może jednak właściwsze będzie posiadanie rachunku firmowego. W dzisiejszej publikacji postaramy się porównać te dwa rachunki.

Jakie mamy rodzaje rachunków bankowych?

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe podstawowe rodzaje rachunków bankowych to:

  1. Rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, oraz prowadzone dla nich na rachunki VAT.
  2. Rachunki lokat terminowych.
  3. Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych.
  4. Rachunki powiernicze.

Co na ten temat mówią przepisy?

Żadne przepisy podatkowe nie wskazują wprost na obowiązek posiadania rachunku bankowego przez przedsiębiorcę, który jest osobą fizyczną. W ustawie Prawo przedsiębiorców mamy wskazanie, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Natomiast w ustawie Ordynacja podatkowa jest zapis, że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.

Więc tak naprawdę z przepisów nie wynika kategoryczny obowiązek posiadania firmowego rachunku bankowego.