VAT OSS – zasady rozliczania podatku VAT w ramach pakietu e-commerce

Chcąc dotrzeć do jak największego grona nabywców, polscy przedsiębiorcy korzystają z różnego rodzaju platform i sklepów internetowych, takich jak np. Allegro czy Amazon. Dzięki temu sprzedają swoje towary i usługi na zagranicznych rynkach. Sprzedaż towarów lub usług elektronicznych na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE wiąże się z szeregiem obowiązków podatkowych.

Od 1 lipca 2021 roku wraz z tzw. pakietem VAT e-commerce wejdą w życie przepisy upraszczające te rozliczenia. Stanie się to m.in. za pomocą wdrożenia procedury VAT OSS. Sprawdźmy, czym jest ta procedura, kiedy warto z niej skorzystać, jakie uproszczenia są z nią związane i jak do niej przystąpić!

Czym jest VAT OSS?

VAT OSS (One Stop Shop) to procedura rozliczania podatku VAT, która zastąpi dotychczasową – VAT MOSS (Mini One Stop Shop). Od 1 lipca 2021 roku procedura VAT MOSS, która dotyczyła sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych, zostanie rozszerzona o sprzedaż wysyłkową towarów dla tych podmiotów, tworząc VAT OSS.

Kiedy warto skorzystać z VAT OSS?

Rejestracja do VAT OSS jest całkowicie dobrowolna i zależy od decyzji sprzedawcy. Dokonując sprzedaży wysyłkowej towarów lub świadcząc usługi na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE, muszą oni pilnować limitu sprzedaży.

Do momentu przekroczenia limitu sprzedaży polscy przedsiębiorcy opodatkowują zawierane transakcje tak jak sprzedaż krajową – stosując polską stawkę VAT. Po przekroczeniu limitu sprzedaży są oni zobowiązani do opodatkowania transakcji stawką VAT właściwą dla kraju nabywcy.

Do 1 lipca 2021 roku po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej w danym kraju UE polski podatnik nie miał wyjścia – musiał dokonać rejestracji do VAT w kraju przekroczenia limitu. Wiązało się to nie tylko z obowiązkiem rejestracyjnym, ale również ewidencyjno-sprawozdawczym, czyli rozliczaniem VAT w innym kraju UE. To z kolei powodowało konieczność korzystania z usług biur rachunkowych, które miały wiedzę o przepisach podatkowych w innych krajach.

Procedura VAT OSS upraszcza proces rozliczeniowy, ponieważ po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej w UE sprzedawca nadal może rozliczać podatek VAT w polskim urzędzie skarbowym.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-vat-oss-zasady-rozliczania-podatku-vat-w-ramach-pakietu-e-commerce