Dlaczego muszę podawać kod zawodu do ZUS-u skoro jestem na samozatrudnieniu?

Nowelizacja przepisów ZUS-u z maja 2021 roku nałożyła na przedsiębiorców obowiązek zgłaszania kodu zawodu w kontekście zatrudnionych pracowników. Informacje te muszą podawać nie tylko przedsiębiorcy korzystający z pracowników etatowych czy zleceniobiorców, ale także i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Głównym argumentem ZUS-u za zmianami jest potrzeba gromadzenia danych w celach statystycznych.

Na czym polegają zmiany w formularzach ZUS?

Osoby zgłaszane do ubezpieczeń po 16 maja 2021 roku mają obowiązek uzupełnienia w formularzach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZZA informacji na temat kodu wykonywanego zawodu. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców zatrudniających pracowników, jak i samozatrudnionych płatników.

Kod zawodu musi być każdorazowo uzupełniany w dwóch przypadkach:

  • w nowych dokumentach zgłoszeniowych, w tym za okresy przed umowną datą nowelizacji,
  • w przypadku składania zmian i korekt, np. w związku ze zmianą danych teleadresowych.

Informacje uzupełnia się bezpośrednio w formularzu zgłoszeniowym, przechodząc do rubryki nr 01 w bloku X, bądź korzystając z pola nr 02 w bloku V (w zależności od rodzaju dokumentu) opisanej jako „kod wykonywanego zawodu”.

Czym jest kod wykonywanego zawodu ZUS?

Kod zawodu to unikatowy, oryginalny ciąg cyfr, przypasowany i odpowiadający nazwie konkretnego zawodu. Naniesiony na dokument kod zawodu musi być w pełni zgodny z wytycznymi prawnymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

W przepisach ujęto zestawienie wszystkich obowiązujących zawodów wraz z wyróżnionymi ciągami cyfr. Ze względu na ich dużą liczbę, podmiot publiczny udostępnił także rejestr internetowy, wyposażony w intuicyjną wyszukiwarkę do sprawdzania danych.